Poezja

   Salon Poezji / Jan Englert

Lubię to!
Opis
Realizatorzy i Obsada
Multimedia
Ceny

Gościem 41. odsłony Krakowskiego Salonu Poezji będzie aktor teatralny i filmowy, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie, Jan Englert. W programie znajdą się fragmenty Beniowskiego Juliusza Słowackiego. Oprawę muzyczną (Chryzantemy G. Pucciniego) przygotowuje kwartet smyczkowy w składzie Patrycja Furman-Zadrożniak (skrzypce), Dominika Bukowska (skrzypce), Weronika Grenda (altówka) i Marcin Baranowski (wiolonczela).

Jan Englert należy do grupy najwybitniejszych polskich aktorów. Zadebiutował w wieku 14 lat w filmie Kanał Andrzeja Wajdy. W 1964 roku ukończył warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza. W tym samym roku zadebiutował na deskach Teatru Współczesnego. Występował także w Teatrze Polskim i Teatrze Narodowym. Zagrał w przedstawieniach największych polskich reżyserów, takich jak: Erwin Axer, Jerzy Kreczmar, Kazimierz Dejmek, Andrzej Łapicki, Maciej Prus, Paweł Passini i Grzegorz Jarzyna. Wyreżyserował m.in.: Matkę, Bezimienne dzieło i Onych Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kordiana Juliusza Słowackiego, Śluby panieńskie Alekandra Fredry, Udrękę życia Hanocha Levina, a w Teatrze Telwizji: Mewę i Iwanowa Antoniego Czechowa, Miesiąc na wsi Iwana Turgieniewa, Dziady Adama Mickiewicza oraz Beatryks Cenci Juliusza Słowackiego. Na dużym ekranie zagrał w takich obrazach jak m.in.: Sól ziemi czarnej i Perła w koronie Kazimierza Kutza, Noce i dnie Jerzego Antczaka, Baryton i Piłkarski poker Janusza Zaorskiego, Magnat Filipa Bajona, Szczur Jana Łomnickiego, Pestka Krystyny Jandy, Kiler, Kiler-ów 2-óch i Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego, Katyń i Tatarak Andrzeja Wajdy, Bogowie Łukasza Palkowskiego. W 2018 roku publiczność będzie mogła go zobaczyć w komedii Michała Kwiecińskiego Miłość jest wszystkim. Jan Englert jest Profesorem warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Wcześniej pełnił w niej funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego i rektora. W 2001 roku otrzymał tytuł honorowego profesora Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej w Rosji. Na koncie ma wiele nagród, w tym m.in. Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza - pryznawaną przez redakcję miesięcznika "Teatr", Nagrodę im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za osiągnięcia aktorskie i reżyserskie oraz konsekwentne budowanie modelu Teatru Narodowego, Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii Teatr.

Salon Poezji odbędzie się również tego samego dnia o godz. 18.00 w Bibliotece w Zamku w Kórniku.

Krakowskie Salony Poezji w Teatrze Muzycznym w Poznaniu organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną nad Salonem obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zostało założone w 1886 roku we Lwowie. Jego zadaniem było gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza. Dziś jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Skupia badaczy literatury, nauczycieli-polonistów, bibliotekarzy, literatów i miłośników literatury, zapewniając integrację środowiska polonistycznego. Organizuje odczyty naukowe i konferencje historycznoliterackie, wydaje „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.  

Realizatorzy

Obsada

Występują:
Jan Englert

oraz kwartet smyczkowy Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu
Bilety w cenie 7 zł dostępne są w Kasie, na stronie www.teatr-muzyczny.poznan.pl oraz Bilety24.pl. Rezerwacje pod nr tel. 511 433 616.
Powrót

Premiera

05.05.2018

Czas trwania

60 minut

Wygodny zakup

Wypróbuj najwygodniejszy sposób
zakupów biletów na spektakle
Teatru Muzycznego poprzez
platformę online bilety 24.pl

Newsletter

Nowości i repertuar zawsze w Twojej skrzynce
e-mail. Zapisz się już teraz!

SPONSOR TEATRU

SPONSOR PREMIERY "FOOTLOOSE"

Partnerzy