Przetargi

Lubię to!

Załacznik nr 2 materiały przetargowe cz. 7 z 7


Pobierz pdf - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załacznik nr 2 materiały przetargowe cz. 6


Pobierz pdf - balustrady
Pobierz pdf - garderoba solistek
Pobierz pdf - kosztorys inwestorski
Pobierz pdf - przedmiar robót
Pobierz pdf - strefa publiczna
Pobierz pdf - strefa publiczna koszt ślepy
Pobierz pdf - strefa publiczna koszt ślepy 2

Załacznik nr 2 materiały przetargowe cz. 5


Pobierz pdf - opis Teatr Muzyczny
Pobierz pdf - IS1
Pobierz pdf - IS2
Pobierz pdf - IS3

Załacznik nr 2 materiały przetargowe cz. 4


Pobierz pdf - dokumentacja
Pobierz pdf - rys. E1
Pobierz pdf - rys. E2
Pobierz pdf - rys. E3
Pobierz pdf - rys. E4
Pobierz pdf - rys. E5

Załacznik nr 2 materiały przetargowe cz. 3


Pobierz pdf - opis techniczny balustrady
Pobierz pdf - A10
Pobierz pdf - A11
Pobierz pdf - A12
Pobierz pdf - A13
Pobierz pdf - A14

Załacznik nr 2 materiały przetargowe cz. 2


Pobierz pdf - strona tytułowa
Pobierz pdf - opis techniczny
Pobierz pdf - A5a
Pobierz pdf - A6a
Pobierz pdf - A9a
Pobierz pdf - A10a
Pobierz pdf - A11
Pobierz pdf - A12
Pobierz pdf - A13a
Pobierz pdf - A14a
Pobierz pdf - A15
Pobierz pdf - A16
Pobierz pdf - A17
Pobierz pdf - A18
Pobierz pdf - A19a
Pobierz pdf - A20
Pobierz pdf - A21a
Pobierz pdf - A22a

Załacznik nr 2 materiały przetargowe cz. 1


Pobierz pdf - inwentaryzacja
Pobierz pdf - inwentaryzacja elektryka
Pobierz pdf - plan rozbiórek i demontaży
Pobierz pdf - rzut budowlany
Pobierz pdf - rzut aranżacyjny
Pobierz pdf - rzut posadzek
Pobierz pdf - mebel M3
Pobierz pdf - mebel M4
Pobierz pdf - mebel M7
Pobierz pdf - mebel M9
Pobierz pdf - mebel M10
Pobierz pdf - mebel M11
Pobierz pdf - elektryka
Pobierz pdf - wentylacja
Pobierz pdf - grzejniki
Pobierz pdf - dokumentacja romontu garderoby solistek
Pobierz pdf - strona tytułowa

Remont przestrzeni publicznej, garderoby solistek wraz z wymianą poręczy i pochwytów


Pobierz pdf - ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz pdf - specyfika istotnych warunków zamówienia
Pobierz pdf - formularz ofertowy
Pobierz pdf - wzór umowy
Pobierz pdf - oświadczenie
Pobierz pdf - wykaz robót
Pobierz pdf - wykaz osób
Pobierz pdf - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na

świadczenie usługi transportu na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Pobierz pdf - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie

świadczenie usługi transportu na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Pobierz pdf - specyfika istotnych warunków zamówienia
Pobierz pdf - formularz ofertowy
Pobierz pdf - oświadczenie
Pobierz pdf - wykaz usług
Pobierz pdf - wykaz osób
Pobierz pdf - wykaz pojazdów
Pobierz pdf - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Pobierz pdf - ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz pdf - wzór umowy
Pobierz pdf - oświadczenie
Pobierz pdf - informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

wykonanie i dostawa elementów scenografii do spektaklu dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Pobierz pdf - zapytanie ofertowe
Pobierz pdf - rysunki techniczne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów nagłośnienia dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Pobierz pdf - formularz ofertowy
Pobierz pdf - wzór umowy
Pobierz pdf - zapytanie ofertowe
Pobierz pdf - wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na remont strefy publicznej w Teatrze Muzycznym przy ulicy Niezłomnych 1E w Poznaniu


Wyniki postępowania: Remont strefy publicznej w Teatrze Muzycznym przy ulicy Niezłomnych 1E w Poznaniu


Remont

strefy publicznej w Teatrze Muzycznym przy ul. Niezłomnych 1E w Poznaniu


Termin składania ofert: 22/03/2018 godzina 8:15
Otwarcie ofert: 22/03/2018 godzina 8:30
 
Pobierz pdf - ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz pdf - SIWZ
Pobierz pdf - formularz ofertowy
Pobierz pdf - wzór umowy
Pobierz pdf - oświadczenie
Pobierz pdf - wykaz robót
Pobierz pdf - wykaz osób
Pobierz pdf - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Pobierz pdf - załącznik nr 2
Pobierz pdf - wyjasnienia do treści SIWZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi transportu elementów dekoracji oraz innych przedmiotów lub osób, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego na terenie miasta Poznania i poza terenem miasta Poznania dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Pobierz pdf - Zapytanie ofertowe
Pobierz pdf - Formularz ofertowy
Pobierz pdf - Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

na sukcesywną dostawę produktów poligraficznych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Pobierz pdf - Zapytanie ofertowe
Pobierz pdf - Formularz ofertowy
Pobierz pdf - Wzór umowy

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018


Materiały przetargowe

świadczenie usługi transportu, wraz z rozładunkiem i załadunkiem oraz montażem i demontażem elementów dekoracji, oraz innych przedmiotów lub osób, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzycznego


Pobierz pdf - ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz pdf - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pobierz pdf - formularz ofertowy
Pobierz pdf - wzór umowy
Pobierz pdf - oświadczenie
Pobierz pdf - wykaz usług
Pobierz pdf - wykaz osób
Pobierz pdf - wykaz pojazdów
Pobierz pdf - oświadczenie
Pobierz pdf - wyniki postępowania
Pobierz pdf - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty


Informacja o otwarciu ofert


Nr sprawy: TM.ZP/271-12/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac modernizacyjnych części pomieszczeń i instalacji zaplecza socjalnego artystów i pracowników obsługi sceny, wykonanie bieżącej konserwacji,


Numer sprawy: TM.ZP/271-12/17
Pobierz pdf - wyjaśnienia treści

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę DiGiCo Rack dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa DiGiCo Rack dla Teatru Muzycznego w Poznaniu wraz z oprzyrządowaniem i montażem.
Pobierz pdf - załącznik nr 1
Pobierz pdf - załącznik nr 2
Pobierz pdf - zapytanie ofertowe

Przetarg nieograniczony na Wykonanie prac modernizacyjnych części pomieszczeń i instalacji zaplecza socjalnego artystów i pracowników obsługi sceny, wykonanie bieżącej konserwacji, wykonanie bieżących remontów, wyposażenie wybranych pomieszczeń w budynku

TM.ZP/271-12/17


Termin składania ofert: 14.06.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 2
 
Pobierz pdf - załącznik nr 1
Pobierz pdf - załącznik nr 3
Pobierz pdf - załącznik nr 4
Pobierz pdf - załącznik nr 5
Pobierz pdf - załącznik nr 6
Pobierz pdf - SIWZ
Pobierz pdf - ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa DiGiCo Rack


Plan zamówień publicznych na rok 2017


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż pianina Ronisch


Poznań, dnia 5 stycznia 2017 roku
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż pianina Ronisch stanowiącego własność Teatru Muzycznego.

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz fotografie dostępne są TUTAJ [link] oraz TUTAJ.

ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE
O
WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na
świadczenie usługi transportu, wraz z rozładunkiem i załadunkiem oraz montażem i demontażem elementów dekoracji, oraz innych przedmiotów lub osób, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzycznego w Poznaniu

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

na Świadczenie usługi transportu, wraz z rozładunkiem i załadunkiem oraz montażem i demontażem elementów dekoracji, oraz innych przedmiotów lub osób, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzyczne


Pobierz pdf - Wyniki przetargu

Przetarg nieograniczony na

świadczenie usługi transportu, wraz z rozładunkiem i załadunkiem oraz montażem i demontażem elementów dekoracji, oraz innych przedmiotów lub osób


19 grudnia 2016 r., Poznań
 

Numer sprawy: TM.ZP/271-12/16

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

ogłasza
przetarg nieograniczony
 
na świadczenie usługi transportu, wraz z rozładunkiem i załadunkiem oraz montażem i demontażem elementów dekoracji, oraz innych przedmiotów lub osób, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Wszelkie niezbędne dokumenty, znajdują się TUTAJ [link].

 

Zapytanie ofertowe

na sukcesywną dostawę produktów poligraficznych


5 grudnia 2016 r.
TM.ZP/271-11/16
Teatr Muzyczny w Poznaniu
ogłasza zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę produktów poligraficznych
 
Wszelkie niezbędne materiały znajdują się TUTAJ [link].

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie remontów zniszczonych boksów magazynowych


Poznań, dnia 05.12.2016 r.
TM.ZP/271-10/16

 

Teatr Muzyczny w Poznaniu
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie remontów zniszczonych boksów magazynowych służących do przechowywania dekoracji.
 
Wszelkie niezbędne informacje można pobrać TUTAJ [link].

 
Zmiana treści zapytania ofertowego - dokumenty dostępne TUTAJ [link].

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na dostawę konsolety audio dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


TM.ZP/271-1/16
Wywieszono 26.07.2016 r.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
na
dostawę konsolety audio dla Teatru Muzycznego w Poznaniu
Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
W wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Polsound Sp. z o.o.
ul. Graniczna 17
05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert znajduje się tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
 

przetarg nieograniczony

na dostawę konsolety audio dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Przedmiotem zamówienia jest dostawa konsolety audio dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz wszystkie załączniki dostepne są TUTAJ [link].

Wyjaśnienia treści SIWZ dostępne TUTAJ [link].

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na modernizację systemu monitoringu sygnalizacji pożarowej (SAP), montaż systemu monitorowania (CCTV) i systemu przeciwwłamaniowego


TM.ZP/271-3/16

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na modernizację systemu monitoringu sygnalizacji pożarowej (SAP), montaż systemu monitorowania (CCTV) i systemu przeciwwłamaniowego w obiektach Teatru Muzycznego w Poznaniu: zadanie nr 1 – obiekt siedziba Zamawiającego –al. Niezłomnych 1e i zadanie nr 2 – obiekt magazynowy ul. Ratajczaka.

załącznik nr 1_formularz ofertowy - TUTAJ

załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ

załącznik nr 3_wzór umowy - TUTAJ

zapytanie ofertowe - TUTAJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę fabrycznie nowej konsolety oświetleniowej MA Lighiting GrandMA2 light


TM.ZP/271-2/16
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowej konsolety oświetleniowej MA Lighiting GrandMA2 light wraz ze skrzynią transportową dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Pobierz pdf - formularz ofertowy
Pobierz pdf - wzór umowy
Pobierz pdf - zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę produktów poligraficznychPoznań, dnia 10.12.2015 r.
Wszyscy Wykonawcy
TM.ZP/271-24/15
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę produktów poligraficznych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne tutaj (link).


WYJAŚNIENIE:w formularzu ofertowym w tabelach, w kolumnie 5 pt. Cena jednostkowa netto (PLN) prosimy wpisywać CENĘ JEDNOSTKOWĄ NAKŁADU.
 

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi transportu wraz z rozładunkiem i załadunkiem oraz montażem i demontażem elementów dekoracji teatralnych na terenie miasta Poznania i Polski


Numer sprawy: TM.ZP/271-23/15
Teatr Muzyczny w Poznaniu
ogłasza zamówienie usługi:

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi transportu wraz z rozładunkiem i załadunkiem oraz montażem i demontażem elementów dekoracji teatralnych na terenie miasta Poznania i Polski dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się tutaj [LINK].

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dostępne tutaj [LINK].

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę produktów poligraficznych


Poznań, dnia 10.12.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy
TM.ZP/271-24/15
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę produktów poligraficznych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne tutaj (link).

Przetarg nieograniczony

na dostawę konsolety dźwięku wraz z akcesoriami dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNENIU POSTĘPOWANIA
uzasadnienie dostepne tutaj (link).Teatr Muzyczny w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony
na
dostawę konsolety dźwięku wraz z akcesoriami dla Teatru Muzycznego w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa konsolety dźwięku wraz z akcesoriami dla Teatru Muzycznego w Poznaniu u według załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącego opis przedmiotu zamówienia.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostepne tutaj (link).
Wyjaśnienie treści SWIZ dostępne tutaj (link).

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odoławczym tutaj (link).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne tutaj (link).
Informacje nt.zmiany terminu składania ofert dostępne tutaj (link).

Odpowiedzi:
Czy wszystkie podpunkty od a do e (oprócz d) mogą znaleźć się w jednym dokumencie, czy też każdy ma być osobno sporządzony? Czy dysponujecie Państwo wzorcami takich dokumentów?
 
odpowiedź: Tak mogą znaleźć się w jednym dokumencie lub każdy może być osobno sporządzony.
 
Czy złożenie oferty do sekretariatu, o którym mowa dalej może nastąpić drogą pocztową, czy ma być to dokonane osobiście?
 
odpowiedź: do terminu składania ofert ma znaleźć się w sekretariacie - niezależnie czy zostanie doręczona przez pocztę czy kuriera, czy osobiście przyniesiona przez oferenta. 
 

Przetarg nieograniczony

na sprzedaż fortepianu Bechstein


Znak sprawy: 1/2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Teatr Muzyczny w Poznaniu ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż fortepianu
 
Przedmiotem sprzedaży jest fortepian C.Bechstein, Model: M-224, Rok budowy: 1909. Szczegółowe informację o sprzedawanym składniku rzeczowym majątku ruchomego zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia – opinia rzeczoznawcy.

Więcej szczegółów dostępnych do pobrania tutaj.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. dostawy nowych instrumentów muzycznych


Poznań, dnia 10.11.2015 r.
 
Wszyscy Wykonawcy
 
 
 
TM.ZP/271-18/15
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę nowych instrumentów muzycznych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Numer części Nazwa instrumentu Minimalne parametry Ilość (szt.)
1 Fortepian YAMAHA, Model: GC1 w wykończeniu czarnym, wysoki połysk, długość- 161 cm wraz pokrowcem. 1
2 Pianino  elektroniczne Kurzweil, model: PC3A8 z kompatybilnym stojakiem oraz pokrowcem 1

 
CPV: 37.31.00.00-4 Instrumenty muzyczne

W nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość złożenia oferty  częściowej na poszczególne instrumenty.

Zamawiający informuję, że w przesłanym zapytaniu ofertowym (wz wystąpiły omyłki pisarskie, które jednocześnie prostuje.
I tak:
1/ w pkt 4 – jest:” w terminie do dnia: 16.08.2015…….”; winno być: : „ w terminie: do dnia: 16.11.2015 r….”,
2/ w pkt 5 b) – jest: „ że wniosek wpłynie do dnia 16.10.2015 r.” ; winno być „w terminie do dnia 16.11.2015 r.”

Wiecej szczegółów dostępnych jest do pobrania w załącznikach poniżej.
Pobierz pdf - formularz
Pobierz pdf - wzór umowy
Pobierz pdf - zapytanie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na dostawę oraz montaż nagłośnienia scenicznego sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu


Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego.   
 
W wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:  
 
M. Ostrowski sp.j.
al. Armii Krajowej 5
60-541 Wrocław   

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
 
Pobierz pdf - zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Przetarg nieograniczony

Dostawa oraz montaż nagłośnienia scenicznego sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu


TM.ZP/271-9/15

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż nagłośnienia scenicznego sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Więcej informacji można pobrać TUTAJ.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.

 
Pobierz pdf - wyjaśnienie SWIZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie analizy technicznej


TM.ZP/271-15/15
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożeni oferty na opracowanie analizy technicznej w ramach przedsięwzięcia: KL/P/016 program centrum – nowa siedziba Teatru Muzycznego – program funkcjonalno – użytkowy.
Pobierz pdf - załącznik nr 1_formularz ofertowy
Pobierz pdf - zapytanie ofertowe
Pobierz pdf - zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie analizy ekonomicznej


TM.ZP/271-14/15
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożeni oferty na opracowanie analizy ekonomicznej z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych w ramach przedsięwzięcia: KL/P/016 program centrum – nowa siedziba Teatru Muzycznego – program funkcjonalno – użytkowy.
Pobierz pdf - zapytanie ofertowe
Pobierz pdf - załącznik nr 1_formularz ofertowy
Pobierz pdf - Wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na dostawę nowych mebli orkiestrowych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
W wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
 
ARNOLD RÖHRICH KOLBERG PERCUSSION GmbH
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
ul. Lipowa 8
46-042 Szczedrzyk
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż  uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert dostępne tutaj

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.


 

Przetarg nieograniczony

Dostawa oraz montaż nagłośnienia scenicznego sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu


Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż nagłośnienia scenicznego sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu według załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącego opis przedmiotu zamówienia.

Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
Pobierz pdf - wyjaśnienia treści SIWZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożeni oferty na wykonanie kostiumów do sztuki „Evita” dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.


TM.ZP/271-13/15
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożeni oferty na wykonanie kostiumów do sztuki „Evita” dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kostiumów do sztuki „Evita” dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Szczegóły zapytania dostepne są tutaj.

Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożeni oferty na wykonanie dekoracji do sztuki Evita dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.


TM.ZP/271-12/15

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dekoracji do sztuki „Evita” dla Teatru Muzycznego w Poznaniu według projektu Pana Mariusza Napierały.
Zadanie obejmuje:
  • Wykonanie dekoracji
  • Montaż dekoracji
Wiecej szczegółów oraz niezbędne  informacje dostępne TUTAJ.
 

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

modernizację pomieszczeń w przyziemiu i na parterze w budynku Teatru


TM.ZP/271-6/15
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA
modernizację pomieszczeń w przyziemiu i na parterze w budynku Teatru Muzycznego przy ul. Niezłomnych 1E w Poznaniu
 
Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
W wyniku porównania i oceny złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
A-Z Zdzisław Filipiak Spółka z o.o.
62-005 Owińska
ul. Poprzeczna 3
Pobierz pdf - Uzasadnienie wyboru

ogłoszenie o zamówieniu na dostawę nowych mebli orkiestrowych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Tytuł: ogłoszenie o zamówieniu na dostawę nowych mebli orkiestrowych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu
Numer ogłoszenia BZP: 131846 - 2015
Data zamieszczenia: 02.06.2015


Niezbędne dokumenty można pobrać pod linkiem TUTAJ.
Zmiana treści SIWZ mebel orkiestrowe dostepne tutaj.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienia tresci SIWZ dostępne tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
 

ogłoszenie o zamówieniu na dostawę nowych instrumentów muzycznych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu


Tytuł: ogłoszenie o zamówieniu na dostawę nowych instrumentów muzycznych dla Teatru Muzycznego w Poznaniu
Numer ogłoszenia BZP: 131742 - 2015
Data zamieszczenia: 02.06.2015

Niezbędne dokumenty można pobrać pod linkiem TUTAJ.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: TM.ZP/271-5/15 dostepne są tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie treści SWIZ dostępne tutaj.

Zmiana tresci SWIZ dostępna tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
 
Pobierz pdf - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o zamówieniu na modernizację pomieszczeń w przyziemiu i na parterze w budynku Teatru Muzycznego przy ul. Niezłomnych 1E w Poznaniu


Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację pomieszczeń w przyziemiu i na parterze w budynku Teatru Muzycznego przy ul. Niezłomnych 1E w Poznaniu
Numer ogłoszenia BZP: 131792 - 2015
Data zamieszczenia: 02.06.2015

Niezbędne dokumenty można pobrać pod linkiem TUTAJ.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie: „Dostawy i wdrożenia nowych urządzeń nagłaśniania sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu” (część przedsięwzięcia: KL/P/010 Teatr Muzyczny – zakupy inwestycyjne)


W związku z planowanym postępowaniem publicznym na dostawę i wdrożenie urządzeń nagłaśniających dla Teatru Muzycznego w Poznaniu, Zamawiający postanowił przeprowadzić „dialog techniczny” umożliwiający uszczegółowienie specyfikacji technicznej urządzeń oraz weryfikacji określonych założeń poprzez zbadanie uwarunkowań rynkowych.
Dialog został przeprowadzony w oparciu o art. 31a, 31c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

w sprawie dostawy i wdrożenia nowych urządzeń nagłośnienia sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu


Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy na dostawę i wdrożenie nowych urządzeń nagłośnienia sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Ogłoszenie, wniosek i regulamin dostępne w załącznikach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
Pobierz pdf - ogłoszenie
Pobierz pdf - wniosek
Pobierz pdf - regulamin

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usługi transportowej


Zapytanie ofertowe
nr TM.ZP/271-1/15


Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi transportowej (przewóz dekoracji teatralnych wraz z załadunkiem i rozładunkiem) na terenie miasta Poznania i na Teatrenie Polski dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje do pobrania w poniższym pdf'ie.
Pobierz pdf - zalacznik nr1_formularz ofertowy
Pobierz pdf - Zapytanie ofertowe usługi transportowe_Teatr Muzyczny w Pozananiu 09 02 2015

zapytanie ofertowe z dnia 9/07/2014

na dostawę wraz z montażem sceny obrotowej i wykonaniem zabudowy.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny obrotowej wraz z wykonaniem zabudowy dla Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Podstawowe parametry sceny obrotowej:
Wysokość sceny: 16 cm
Średnica: 7 m
Waga: maksymalnie 800 kg
Dopuszczalne obciążanie: 250 kg na m2
Reakcja serwisu maksymalnie 24 godziny
Szkolenie pracowników: min. 1 z montażu i demontażu sceny,
Przez wykonanie zabudowy należy rozumieć wykonanie zabudowy obecnej sceny do poziomu sceny obrotowej (zabudowa ma posiadać możliwość szybkiego demontażu i montażu) ,wymiary około 8 x 9 m do pobrania przez Wykonawcę przed rozpoczęciem realizacji – ryzyko wadliwego zwymiarowania obciąża Wykonawcę).

PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY I DOZORU MIENIA


Poznań: wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia obiektu OLIMPIA przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 257133 - 2013, data zamieszczenia: 29.11.2013 r.

Procimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi plikam w formacie .pdf
Pobierz pdf - ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz pdf - SIWZ
Pobierz pdf - załącznik nr 1 formularz ofertowy
Pobierz pdf - załącznik nr 2 wzór umowy
Pobierz pdf - załącznik nr 3 wykaz usług
Pobierz pdf - załącznik nr 4 wykaz osób
Pobierz pdf - załącznik nr 5 lista podmiotów grupa kapitałowa

Wygodny zakup

Wypróbuj najwygodniejszy sposób
zakupów biletów na spektakle
Teatru Muzycznego poprzez
platformę online bilety 24.pl

Newsletter

Nowości i repertuar zawsze w Twojej skrzynce
e-mail. Zapisz się już teraz!

SPONSOR TEATRU

SPONSOR PREMIERY "FOOTLOOSE"

Partnerzy