Grzegorz Chrapkiewicz

Aktor, reży­ser, peda­gog. Wychowanek kra­kow­skiej PWST.
Jako aktor debiu­to­wał w kra­kow­skim Starym Teatrze w spek­ta­klu Mord w kate­drze T. Eliota w reży­se­rii Jerzego Jarockiego. Jednak swe naj­więk­sze kre­acje aktor­skie stwo­rzył w teatrach Gdańska i Gdyni. Widzowie pamię­tają go z takich ról, jak Eskalus w Romeo i Julii, Jepichodow w Wiśniowym sadzie, Eutychian w Irydionie, Henryk Cholawicki w Opętanych, Hrabia w Panu Tadeuszu, Max Brod w Pułapce, Ernst w Cabarecie, Claude w Hair czy Pan Martin w Łysej śpiewaczce. Pracował jako aktor z takimi reżyserami jak – Jerzy Jarocki, był również asystentem profesora Jarockiego w Starym Narodowym Teatrze w Krakowie, Adamem Hanuszkiewiczem, Tadeuszem Mincem, Kazimierzem Kucem, Krystianem Lupą, Krzysztofem Babickim, Jerzym Gruzą, Krzysztofem Nazarem, Hanną Polony, Krzysztofem Zalewskim, Ryszardem Majorem, Tadeuszem Bradeckim, Jerzym Stuhrem.
Nie mniej­sze suk­cesy odnosi jako reży­ser w teatrach Warszawy, Gdańska, Gdyni, Poznania, Bielska-Białej, Olsztyna, Kielc, Kalisza. W Teatrze Muzycznym w Poznaniu wyreżyserował spektakle Mayday R. Cooney’a i Akompaniator A. Burzyńskiej. W Operze Bałtyckiej zre­ali­zo­wał m.in. kon­tro­wer­syjny spek­takl Wesela Figara (Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego), Księżniczkę czar­da­sza Kálmána i Normy Belliniego, inscenizację, za którą otrzymał Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Pomorskiego. W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej wyreżyserował 10 premier na dużej i małej scenie. W Teatrze Wybrzeże zrealizował m.in. Łysą śpiewaczkę, graną z ogromnym powodzeniem ponad 100 razy. W Teatrze Dramatycznym w Białymstoku wyre­ży­se­ro­wał Fantom bólu Sigariewa oraz Polowanie na łosia Walczaka. Ostatnie pre­miery w Bielsku-Białej to: Piaskownica M.Walczaka i Bóg mordu J.Rezy. Warszawska publicz­ność mogła oglą­dać m.in. jego Akompaniatora A. Burzyńskiej w Teatrze Syrena, Romantyków H.Levina i Mizantropa Moliera w Teatrze Dramatycznym, Kotkę na gorącym blaszanym dachu T.Williamsa w Teatrze Narodowym - z tym spektaklem w marcu 2014 roku odbył tournee po USA i Kanadzie. Ostatnie premiery to Imię Teatru Dramatycznego w Warszawie, scena na Woli, Kordian Juliusz Słowackiego w reżyserii Jana Englerta, rola Kardynała - spektakl jubileuszowy z okazji 250 lat istnienia Teatru Publicznego w Polsce oraz Kobiety bez znaczenia A. Benetta  w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
W sezonie 2015/16 mija 35 lat pracy artystycznej i pedagogicznej Grzegorza Chrapkiewicza. Odznaczony Złotą Gloria Artis.
Jest pro­fe­so­rem tytu­lar­nym, wykła­dowcą Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  w Warszawie.
Powrót

Wygodny zakup

Wypróbuj najwygodniejszy sposób
zakupów biletów na spektakle
Teatru Muzycznego poprzez
platformę online bilety 24.pl

Newsletter

Nowości i repertuar zawsze w Twojej skrzynce
e-mail. Zapisz się już teraz!

SPONSOR TEATRU

SPONSOR PREMIERY "FOOTLOOSE"

Partnerzy